Zorgspectrum Het Zand, locatie De Berghorst

van totaal € 2.000 (0%)

De Berghorst is een woonzorgcentrum. Op een afdeling waar 32 bewoners met een dementie verblijven, willen we een beleeftuin aanleggen.